Sisätaudit

Tarkat esitiedot, huolellinen yleistutkimus ja verinäytetutkimukset ovat avainasemassa sisätautiselvittelyissä. Osa sisätaudeista on diagnosoitavissa edellä mainittujen tutkimusten avulla, osa vaatii jatkotutkimuksia.

Mikäli kotikäynnillä tehtyjen löydösten ja laboratoriotulosten perusteella päästään diagnoosiin, voidaan potilaalle aloittaa sopiva lääkitys ja tukihoito. Mikäli jatkotutkimuksia tarvitaan, ohjataan potilas hyvin varustellulle klinikalle. Tavanomaisimpia jatkotutkimuksia ovat esimerkiksi ultraääni- tai röntgentutkimus sekä tähystykset.

Useat sisätaudit vaativat säännöllistä kontrollointia, ja sairaudesta ja potilaan voinnista riippuen myös kontrollit voidaan toteuttaa kotikäyntinä.