Kiropraktiset hoidot

Koirat, kissat & hevoset


Eläinkiropraktiikka on vielä hieman tuntemattomampi erikoisala, jonka
ammattilaisia löytyy tällä hetkellä Suomesta parisenkymmentä.
Kiropraktiikkaa käytetään pääasiassa tuki- ja liikuntaelinsairauksien
hoitoon sekä ennaltaehkäisyyn, tavoitteena löytää ongelman alkuperäinen
syy pelkän oireen hoitamisen sijaan.


Hoidossa avataan nivelten liikerajoituksia, jotta elimistö toimisi
parhaalla mahdollisella tavalla ja pääsisi korjaamaan jo syntyneitä
vaurioita. Kiropraktiikkaa on viime vuosina tutkittu laajasti, ja sen
hyödyt on pystytty tieteellisesti todistamaan.


Lue alta lisää! :)

Teija on jatkokouluttautunut Saksassa IAVC:ssä (International Academy of Veterinary Chiropractic) ja lopputentit läpäistyään sertifioitu eläinkiropraktikoksi alkuvuodesta 2019. Teija on myös Suomen Eläinkiropraktikot ry:n (SEKY ry) jäsen.Mitä kiropraktiikka on?


Kiropraktiikka on manuaalinen eli käsillä suoritettava hoitomuoto, jota käytetään monien sairauksien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Kiropraktiikassa etsitään ja korjataan erityisesti selkärangan alueella esiintyviä liikerajoituksia (biomekaanisia toimintahäiriöitä eli subluksaatiokomplekseja), minkä myötä vaikutetaan myös elimistön hermostojärjestelmään.


Keho on tehty liikkumaan. Jokainen on varmasti huomannut, kuinka pitkään paikallaan seisominen tai istuminen aiheuttavat turvotusta ja kipua. Sama tapahtuu pienemmässä, mutta sitäkin merkityksellisemmässä mittakaavassa selkärangassa ja sitä ympäröivissä kudoksissa.


Selkäranka koostuu luisista nikamista, joiden sisällä selkäydin kulkee. Selkäytimestä haarautuvat hermot kaikkiin kehon elimiin ja lihaksiin, minkä lisäksi selkäydin toimii kulkureittinä aivoihin meneville viesteille. Viestejä aivoihin vievät ja niitä elimistön muihin osiin tuovat hermot tulevat esiin nikamien väleistä, joten on helppo ymmärtää, että nikamien liikerajoitteet vaikuttavat hermojuuriin ja sitä kautta koko elimistöön. Hermo voi esimerkiksi joutua puristuksiin tai alueen heikentynyt liike estää sitä saamasta tarpeeksi ravintoa ja happea, jolloin hermon toiminta häiriintyy.


Luisten nikamien ympärillä on lukuisia pieniä lihaksia, jotka lähettävät aivoille jatkuvasti informaatiota mm. kehon asennosta ja liikkeestä. Kun nikamat eivät enää liiku kunnolla, pienten lihasten lähettämä aivoihin kulkeva tieto vähenee. Tällöin elimistön hälytysjärjestelmä herää ja kipureitit aktivoituvat. Liikkeen palautuessa normaalit toiminnot heräävät ja kipusignaalit alkavat rauhoittua. Myös nikamien välissä sijaitsevat välilevyt ovat riippuvaisia liikkeestä, sillä ne saavat kaikki ravintoaineensa liikkeen myötä sisään ja ulos pumppautuvasta nesteestä. Liikkeen vähentyessä nesteiden siirtyminen heikentyy ja välilevyt jäävät ilman tarvitsemiaan ravintoaineita, mikä ajan kanssa johtaa välilevyjen vaurioitumiseen.


Selkärangan ongelmat aiheuttavat mm. lihasjännitystä, hermoärsytystä ja kipua. Oireet voivat kuitenkin tulla esiin pitkällä viiveellä, sillä eläin kompensoi selkänikamien paikallisia ongelmia siirtämällä rasitusta muille nivelille, esimerkiksi toisille selkänikamille tai raajoihin. Ajan kanssa tämä kompensaatiomekanismi pettää, ja eläin alkaa oireilla näkyvästi. Vaivan alkuperäinen syy saattaa kuitenkin olla jossain muualla, kuin oireilevalla alueella. Eläinkiropraktikko ei koskaan keskitykään vain oireilevaan alueeseen, vaan käy koko kehon läpi.


Kiropraktinen hoito


Eläinkiropraktikko käy selkärangan nikamien ja raajojen nivelet läpi ja etsii epäpuhtaita liikeratoja. Hoidossa epäpuhtaasti toimivan nivelen liike palautetaan lyhyen, nopean ja oikeasta kulmasta hoitoalueelle tehdyn impulssin avulla. Hoito on turvallinen, sillä nivelen anatomisia liikerajoja ei ylitetä. Rajoittuneesti liikkuvalle nivelelle siis palautetaan sen normaali liikerata.


Kiropraktiikka on parhaimmillaan ennaltaehkäisevänä hoitona. Kun jo syntyneet liikerajoitukset päästään avaamaan ennen ulospäin näkyvien oireiden kehittymistä, on elimistöllä paras mahdollisuus korjata itse kaikki liikerajoituksesta seuranneet ongelmat.


Aina hoitoon ei kuitenkaan ehditä ennakoivasti. Kiropraktiikkaa käytetäänkin paljon myös äkillisten ja pitkäkestoisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoidossa yhdessä eläinlääketieteen rinnalla. Potilas saattaa tulla jatkohoitona kiropraktiseen käsittelyyn eläinlääkärin suosituksesta, tai kiropraktisessa hoidossa havaitaan seikkoja, joiden perusteella suositellaan laajempaa eläinlääkärin suorittamaa tutkimusta.


Milloin hoitoon?


Kiropraktista hoitoa voi lämpimästi suositella kaikille hevosille, koirille ja kissoille iästä ja kunnosta riippumatta!


Jokainen aktiivisen harrastuskoiran omistaja tietää, kuinka tärkeää koiran säännöllinen kehonhuolto on parhaan mahdollisen suorituskyvyn saavuttamiseksi ja ongelmien ja loukkaantumisten ennaltaehkäisemiseksi. Mikäli kehonhuollosta ei huolehdita, ongelmat kasaantuvat ja riskit vammoille kasvavat merkittävästi. Harrastus- ja työkoirille suositellaankin säännöllisiä hoitoja noin 2-6 kertaa vuodessa lajin raskaudesta riippuen ja koirien yksilöllisyys huomioiden. Sama pätee ravureihin, kouluratsuihin, jne!


Kaikilla eläimillä treenimääristä ja yleiskunnosta riippumatta tuki- ja liikuntaelimistön ongelmia aiheuttavat mm. ikääntyminen, tapaturmat sekä epäsopiva tai yksipuolinen liikunta. Hevosilla osansa ongelmien aiheuttamisessa voi olla myös varusteilla ja kavioiden kunnolla. Koirilla puolestaan hihnassa vetäminen, liian pitkät kynnet ja liian vähäinen liikunta ovat hyvin tavallisia selkävaivojen aiheuttajia, vaikka näkyvät oireet voivatkin tulla esiin viiveellä. Sopiva hoitoväli on yksilöllinen ja päätetään yleensä parin ensimmäisen käynnin, ongelmien kartoituksen ja hoitovasteen perusteella.


Kroonisissa sairauksissa elimistön normaalien liikeratojen ylläpidon tärkeys korostuu. Hevosilla tavallisimpia kroonistuneita vaivoja ovat esim. kissing spine ja muut selkäsairaudet sekä erilaiset jännevammat, koirilla puolestaan nivelrikko, spondyloosi ja välilevyongelmat sekä synnynnäiset kehityshäiriöt (esim. välimuotoinen lannenikama, lonkkadysplasia). Vaikka pohjalla olevaa sairautta ei voida parantaa, voidaan sen aiheuttamia oireita hoitaa ja sairauden etenemistä hidastaa. Tällöin kiropraktiikkaa tulisi aina käyttää yhdessä eläinlääketieteen kanssa parhaan mahdollisen hoitotuloksen saavuttamiseksi. Onkin tärkeää, että eläimen omistaja ymmärtää säännöllisten hoitojen ja kontrollikäyntien tärkeyden myös oireettomassa vaiheessa.


Mistä löydän asiantuntevan
eläinkiropraktikon?


Eläinkiropraktikkoa valitessa kannattaa varmistaa, että kyseinen henkilö on saanut asianmukaisen, eläinkiropraktikon sertifikaattiin oikeuttavan koulutuksen ja kuuluu johonkin tunnettuun eläinkiropraktikkoyhdistykseen. Sertifikaattiin tähtääviin opintoihin päästäkseen on pohjalla oltava joko eläinlääkärin tai ihmispuolen kiropraktikon tutkinto. Kansainvälisiä tunnettuja yhdistyksiä ovat mm. VSC (the Veterinary Society of Chiropractic) ja IVCA (the International Veterinary Chiropractic
Association). Lisäksi Suomessa toimii Suomen eläinkiropraktikkoyhdistys SEKY ry, jonka Facebook –sivuille on listattu yhdistykseen kuuluvat, Suomessa toimivat eläinkiropraktikot.