Laboratoriotutkimukset


Kattavaan terveystarkastukseen kuuluvat olennaisena osana yleistutkimuksen lisäksi veri- ja virtsanäytetutkimukset. Laboratoriotutkimuksia tarvitaan myös sairauden syyn selvittelyssä eri diagnoosien vahvistamiseksi ja/tai poissulkemiseksi. Ulostenäytetutkimuksella voidaan todeta sisäloislääkityksen tarve tai pitkittyneiden ruoansulatuskanavaoireiden aiheuttaja. Geenitestien perusteella voidaan havaita alttius jollekin tietylle sairaudelle, ja niitä käytetäänkin usein kasvatustyön tukena tai ennaltaehkäisevien toimien suunnittelemiseksi.

Valtaosa laboratorionäytteistä voidaan ottaa kotikäynnin yhteydessä.

Osa tutkimuksista onnistuu omassa pienessä laboratoriossamme. Suurimman osan näytteistä toimitamme kuitenkin eteenpäin.

Yhteistyölaboratorionamme toimii Movet -eläindiagnostiikkalaboratorio, ja tulokset valmistuvat pääsääntöisesti muutamassa vuorokaudessa.


Eläindiagnostiikkalaboratorio Movet: https://www.movet.fi/